Lưu trữ cho danh mục:Nha Khoa Tổng Quát

30 Th10 2017

Niềng răng móm

Răng móm là hiện tượng hàm dưới chìa ra phía trước nhiều, điều này không những làm cho việc khép miệng của bạn gặp khó khăn, không thể ăn uống một cách bình thường, mà xét về phương diện thẩm mỹ, răng móm còn khiến khuôn mặt bạn trở...

Read More
Gọi Ngay